En text kan jämföras med musik. Orden är tonerna, skiljetecknen är pauseringar och punkteringar. Nyans, tonsäkerhet, rytmik och dynamik är lika viktiga i ett textstycke som i ett musikstycke. Att byta ut ett ord, ta bort eller lägga till ett kommatecken eller ändra en sats kan försköna, förändra eller förstöra hela melodin. När texten harmonierar med bild, form och andra uttryck kan framgångsrik kommunikation skapas. Först då kan vi beröra och bygga relationer.