Utbildning och dokumentation kring skriftlig kundkommunikation

Alltfler företag inser att en språklig manual är precis lika viktig för varumärket som en grafisk manual. Tilltal, ordval och tonläge är – liksom det visuella – avgörande för vilken känsla företaget förmedlar till omvärlden. Jag har tagit fram skrivpolicys och copyplattformar för bland andra Folksam och Vattenfall. Dessutom har jag implementerat skrivpolicyn och hållit kurser i skriftlig kundkommunikation för kommunikatörer och kundtjänstpersonal.