Jag har jobbat som copywriter sedan 1997, med såväl konsument- som b2b-kommunikation. Men egentligen tänker jag inte i dessa banor. Jag kommunicerar h2h (human to human) och anpassar budskapet efter medium och mottagare. Dels efter segmenteringsfaktorer, dels efter var någonstans mottagaren befinner sig fysiskt och mentalt. För mig är varje nytt uppdrag unikt, oavsett bransch, oavsett storlek. 

En text kan jämföras med musik. Orden är tonerna, skiljetecknen är pauseringar och punkteringar. Nyans, tonsäkerhet, rytmik och dynamik är lika viktiga i ett textstycke som i ett musikstycke. Att byta ut ett ord, ta bort eller lägga till ett kommatecken eller ändra en sats kan försköna, förändra eller förstöra hela melodin. När texten harmonierar med bild, form och andra uttryck kan framgångsrik kommunikation skapas. Först då kan vi beröra och bygga relationer. 

Titta gärna på några av mina arbetsprover:

Karin Lago Nidsjö